Bdoup Architects

Design & Building

Diagon Alley House

Diagon Alley House

Thông tin dự án :

Dự án : Diagon Alley House, 4x7m
Diện tích : 28m2,
Địa điểm : Thống Nhất, Quận Gò Vấp
Thiết kế kiến trúc & nội thất : Bdoup Architects.
Link hình ảnh : www.behance.net

Share This :